Wee Hansel & Gretel – Scottish Ballet

Dih 5 & Dis 6 Iuch

Ceannaich Tiocaidean

Fòn: 01851 708 480

Tha sinn a’ dol còmhla ri Hansel & Gretel is iad a’ dol air turas inntinneach a-steach dhan choille, agus Bana-bhuidseach agus am fitheach aice còmhla riutha.

Tha Gretel a’ fàgail criomagan arain às a dèidh gus am bi e furasta an t-slighe air ais dhachaigh a lorg, ach bha am Fitheach a’ goid nan criomagan.  Tha a’ Bhana-bhuidseach Bhrèagha ag ullachadh treata dhan chloinn agus tha iad a’ tòiseachadh a’ sabaid mu dheidhinn is tha a’ Bhana-bhuidseach gan cur a chadal le draoidheachd. Tha iad a’ dùsgadh taobh a-muigh taigh-aran-cridhe.  Tha iad a’ dol a-steach agus abair sealladh.  Ach is ann a tha i airson am beathachadh agus an ithe! Feumaidh Hansel agus Gretel obrachadh còmhla gus dèanamh a’ chuis air a’ Bhana-bhuidseach agus faighinn air falbh.

Bidh dannsairean bho Bhaileat na h-Alba an sàs agus oileanaich thàlantach bho Chonservatoire Rìoghail na h-Alba.  Tha seo air a chur ri ceòl Engelbert Humperdinck, air a chlàradh beò le Orcastra Baileat Alba.