Tha ar sgioba Foghlam is Foghlam-tadhail ag obair le luchd-ealain an eilein, le taisbeanaidhean ùra, le pròiseactan agus le muinntir an àite a’ toirt farsaingeachd sgilean is eòlasan ùra do dh’òigridh nan Eileanan Siar.