Dark Skies – Whatever Gets You Through The Night

Dihaoine 15 An Gerran

Ceannaich Tiocaidean

Fòn: 01851 708 480

Feasgar de dh’òrain is sgeulachdan gus d’ fhaighinn tro na h-uairean as duirche, le Emma Pollock, Rachel Sermannithe Sea Atlas, agus Ceitlin L R Smith.

Whatever Gets You Through The Night, a chaidh a chruthachadh leis an stiùiriche theàtar Cora Bissett agus an còmhlan Swimmer One agus an sgrìobhadair dealbh-chluich David Greig, le dà dhusan luchd-ciùil agus sgrìobhadairean Albannach gus sgeulachdan innse eadar meadhan-oidhche agus 4m.

Air ullachadh le buill bhon sgioba chruthachail a bha ann o thùs, cuiridh an taisbeanadh seo cruth Innse Gall air pròiseact ioma-mheadhan ainmeil agus a bhuannaich duais.