UHI Music Showcase

Diardaoin 25 Giblean

Ceannaich Tiocaidean

Fòn: 01851 708 480

Tha Ceòl Gnìomhach air cuid dha na h-oileanaich ciùil as fheàrr an Alba a thoirt còmhla – le ceòl roc, pop agus traidiseanta, tha mòran dhiubh ag obair aig ìre phroifeiseanta. Tha ceòl gnìomhach a’ leigeil dha na h-oileanaich dreuchdan ciùil a leantainn, stèidhichte sna coimhearsnachdan aca fhèin a’ cleachdadh teicneòlas ùr agus tha sinn air leth toilichte an toirt còmhla airson an ceathramh bliadhna air sreath a chèile.

Air an stiùireadh le Ceannard a’ Phrògraim, a ttha ai duaisean a chosnadh, an sgrìobhaiche-ciùil agus am fìdhlear, Anna-Wendy Stevenson, bidh cuid dha na tàlantan òga as fheàrr ann an Alba nam measg.

‘To say that the students in this programme are accomplished is a gross understatement –this concert is better than I could ever have imagined’ Tim Durbin (www.welovestornoway.com)