Tòisich a’ Meòrachadh còmhla ri Being Heather

24 & 25 Damh

Ceannaich Tiocaidean

Fòn: 01851 708 480

Tha bòrd na h-òigridh dèidheil air seiseanan meòrachaidh a thabhann tro sheachdain na fèis cho math ri cùisean slàinte inntinn leis na tha a’ dol de theicneòlas ùr agus meadhanan sòisealta. Tha e math a bhith beò sa mhìle bliadhna a tha ann ach tha tòrr fo uallach sna làithean a tha seo.  Gabh beagan ùine gus ionnsachadh mar a gheibh thu thairis air na h-uallachaidhean a tha an cois na beatha làitheil.