Là Ceòl Nàiseanta Chamber agus Cuirm Ceòl Gaileiridh NYCOS

Dis 15 Sult, 3f

Ceannaich Tiocaidean

Fòn: 01851 708 480

Mar phàirt de Là Ceòl Nàiseanta Chamber 2018 agus a’ co-obrachadh le Enterprise Music Scotland, tha An Lanntair a’ cur air adhart cuirm Chamber Music an-asgaidh sa phrìomh ghaileiridh againn. Aig a’ chuirm bidh còisir ionadail Leòdhais an NYCoS agus tha fàilte ro luchd-cluich òg ceòl chamber cuideachd. Cuir fios gu Ella air ella@lanntair.com airson tuilleadh fiosrachadh.