Dark Skies – In the Shadow of the Moon

Dis 16 Gear

Ceannaich Tiocaidean

Fòn: 01851 708 480

Eadar 1968 agus 1972, chaidh naoi carbadan-fànais chun na Gealaich, agus choisich 12 neach air uachdar na gealaich – agus b’ iad na h-aon daoine a sheas a-riamh air saoghal eile.

Tha am prògram aithriseach ainmeil seo bho 2007 – air a shealltainn gus an 50mh bliadhna on chaidhear chun na Gealaich an toiseach a chomharrachadh – a’ toirt ri chèile na tha beò de chriubha gach misean Apollo a chaidh chun na Gealaich, agus a’ toirt cothrom dhaibh an sgeula innse nam briathran fhèin.  Tha na fèin-fhiosrachaidhean aca air am fighe a-steach ris na filmean air leth sònraichte a tha san tasglann.