LUCHD-EALAIN TORY – TORY ISLAND ARTISTS

2006

Taisbeanadh beag ach air leth inntinneach le luchd-ealain fèin fòghlamaichte bho eilean Tory, dhe oirthir Èirinn a Tuath.

A small but fascinating exhibition by the self-taught artists of Tory Island , off the coast of Ireland