CASRÙISGTE (barefooted) by sandra kennedy

Loading...

CASRÙISGTE

barefooted

Peantadh is clò-bhualadh, co-cheangailte ri daoine agus àite, a’ gluasad eadar cumadh is eas-chruth. Le freumhan ann an cruth daonna, sealladh-tìre is eileamaidean ionadail. Tha an obair mar chruinneachadh de smuaintean air mar a tha an àrainneachd nàdarra a’ foillseachadh ar gluasad-inntinn, ar bith, ar so-leòntas, agus ar n-iongantas.

Painting and printmaking relating to people and place, moving between figuration and abstraction. Imagery is sourced from the human figure and elements of the local landscape. The work is a collection of thoughts about how the natural environment reflects emotion, our own creatureliness, vulnerability and wonder.