Sgeulachdan Gàidhlig

  1. Latha Trang nan Eun (A Busy day for Birds)
  2. Eòin a’ Dèanamh Nead (Bird Builds a Nest)
  3. Peadar Puthaid (Puffin Peter)
  4. Chicken Licken
  5. Oidhche Mhath a Chailleach-Oidhche (Goodnight Owl)