Faclan Oga: Mairi Kidd Author talk for schools

‘Mar a Chuala Mise e’ by Mairi Kidd

Faclan Oga Author talk for schools

Bho rìghrean fo gheasaibh gu maighdeannan ròin, tha beul-aithris na Gàidhlig làn de sgeulachdan iongantach. San t-seisean seo leis an sgrìobhadair Màiri Kidd, bithear a’ tòiseachadh le tòimhseachain, a’ gabail pàirt ann am batal eadar dithis ghaisgeach ainmeil, a’ dèanamh dreasa seunta ach an tèid Cinderella Gàidhealach dhan bhàl, is tòrr a bharrachd.

From enchanted kings to shape-shifting selkies, Gaelic folklore is full of amazing stories. Join author Mairi Kidd on a journey to the land of once upon a time in an interactive session in which you will solve riddles, wrestle with Gaelic warlords, help make a costume to take a Gaelic Cinderella to the ball, and much more.

Mairi can visit one school on the afternoon of Fri 4th Nov to speak about her enchanting book ‘Mar a Chuala Mise e’.  Contact moira@anlanntair.com to arrange a visit.

Suitable for GM4-7

Friday 4th November 2022

Afternoon visit available to one school