Faclan Òga : Ceitidh Hutton

Faclan Òga author talk for schools

Grumpa agus an Latha Fuaimneach : Ceitidh Hutton

Gàidhlig P1-4

Coinnich ri Grumpa anns a ‘bhùth-obrach aige fhèin. Gabh a-steach ‘Grumpa ag ràdh’….., gabh pàirt ann an aon de na sgeulachdan aige ‘Grumpa agus an Latha Fuaimneach’,  buannaiche Leabhar Na Bliadhna (Clann) aig a ‘Mhòd Nàiseanta Rìoghail. Ceistean agus freagairtean,  innis dhomh do sgeulachdan, uidh air n-uidh. Dèan pupaid sgàil Grumpa.

Meet Grumpa in his very own workshop. Join in Grumpa says…………, take part in one of his stories ‘Grumpa agus an Latha Fuaimneach’, winner of Leabhar Na Bliadhna (Clann) at the Royal National Mod 2019. Questions and answers, tell me your stories, sequencing. Make a Grumpa shadow puppet.

This is a live interactive Vscene session with Ceitidh Hutton.  Sessions are available from 26th Oct – 6th Nov (except Thurs).  Contact moira@lanntair.com to book a session for your class.  Submit questions for Ceitidh before 8th Oct.