Tha na snaidhmean ‘sna pàtranan a tha seo mar dhòigh eile a’ bhi coimhead air ar corp.  Chan e a bhi ga choimhead gu lèir, na dhìomhaireachd gaorrachd, glèidhte grinn am broinn craiceann, ach troimhe fosgladh na crìochan eadar an taobh-staigh ‘san taobh-muigh, eadar fèin is eile.  Tha an obair-sa a’ ceansneachadh na Ioidhnichean eadar… More…