War of the Worlds

Dihaoine 8 & Disathairne 9 Màrt

Ceannaich Tiocaidean

Fòn: 01851 708 480

A’ comharrachadh 40 bliadhna de aon de na pìosan ciùil as dàna a chaidh a chruthachadh a-riamh, tha Neosa pròiseil tionndadh ciùil Jeff Wayne de War of the Worlds a thaisbeanadh – beò air an àrd-ùrlair.

Le taisbeanadh lèirsinneach deàrrsach, cluiche beò agus ceòl ìomhaigheach, tha sgeulachd maireannach HG Wells ga thoirt beò sna h-Eileanan an Iar airson a’ chiad uair.

Cast:
Iain Neosa MacKinnon as the Journalist/Narrator
Alan Fish as The sung thoughts of the Journalist
Calum Blane as The Artilleryman
Gordon Smith as The voice of Humanity
Rod Morison as Parson Nathaniel
Rachel Kennedy as Beth, the Parson’s wife

Live music provided by
Del Gunn – Drums
Angus Murray – Bass Guitar
Jason Laing – Electric Guitar
Dave MacDonald – Electric Guitar
Colin Rankine – Acoustic Guitar
Alex Tearse – Keys
Callum MacDonald – Keys