Dark Skies – Virgin Spaceman le Nigel Henbest

Dis 16 Gear

Ceannaich Tiocaidean

Fòn: 01851 708 480

Mar Future Astronaut No. 245 le Virgin Galactic, tha Nigel Henbest air a bhith an sàs gu dlùth leis na planaichean aig Richard Branson airson siubhal coimeirsealta gu fànas. 

An seo, tha Nigel ag innse mun t-slighe a ghabh e bho bhith na reul-eòlaiche gu bhith na neach-conaltraidh saidheans gu bhith na speuradair a’ feitheamh, agus a’ dèanamh coimeas eadar seo agus – rud a bha gu h-annasach cho-eadar-dhealaichte – eachdraidh agus ùidh a cho-luchd-siubhail.  Is e

An t-Oll Nigel Henbest aon de na speuradairean as ainmeil a tha san RA agus fear a tha a’ toirt seachad mòran eòlais mu na speuran. Tha na 38 leabhraichean a sgrìobh e agus còrr air 1000 artaigeal air a bhith air an eadar-theangachadh gu 27 cànan eadar-dhealaichte; agus tha na 60+ prògraman telebhisean aige air a bhith air an sealltainn air feadh an t-saoghail.