Tha thu air Aigeann m’ Inntinn

Diluain 17 Dùbh

Ceannaich Tiocaidean

Fòn: 01851 708 480

A’ chiad sealladh den “An Iolaire: Tha thu air Aigeann m’ Inntinn” le Catrìona Nic Ille Dhuibh, dealbh-beò còig mionaidean stèidhichte air agallamhan clàraichte le feadhainn a shàbhail agus feadhainn a chunnaic tubaist na h-Iolaire. Chithear cuideachd trì filmichean goirid le Catrìona NicIlleDhuibh, agus às dèidh sin bidh cothrom ceistean a chur.