Tannara

Disathairne 2 Màrt

Ceannaich Tiocaidean

Fòn: 01851 708 480

Làidir, cruthachail agus sònraichte; tha Tannara air iad fhèin a stèidheachadh mar aon de na còmhlain folc as inntinnich agus as eadar-dhealaichte san RA.  Chan eil eagal sam bith orra rudan ùra fheuchainn, le measgachadh de dh’fhuaimean air am measgachadh sa cheòl aca: làidir is glan; làn fuaim agus tapachd, maoth agus fìrinneach.  Le fìdheall, clàrsach, bogsa-ciùil agus guthan, tha Tannara air an saoghal ciùil aca fhèin a chruthachadh.

The Herald: “Fiery and Graceful”.

The Times: “Tannara blend fiddle, guitar, harp and accordion with sensitivity, dynamic variation and tonal awareness”.

Living Tradition Magazine: “Simply Outstanding”