Taisbeanadh BHO MHOCH GU DUBH

9 Samh – 22 Dùbh

Mhairi Law & Alec Galloway

A’ chiad taisbeanadh a’ teannadh ris an Ceud Bliadhna bho Chall na h-Iolaire a’ cur fòcas air soillse is dorchadas, da-rìribh agus samhlachail. Dealbhan Mhàiri Law de Bhiastan Thuilm agus obair ghlainne dathte aig Alec Galloway.  Tha an tiotal a’ toirt iomradh air “moch” mar Là an Arm-staid agus an dorchadas air madainn 1 Faoilleach 1919. Fosgladh Dihaoine 9 Samhain 2019