Tachartas Ro-sgoile Cuirm Tràigh Hawaii

Seiseanan poblach : Dic 10 Dàmh

Ceannaich Tiocaidean

Fòn: 01851 708 480

Còrdaidh e ri clann aois 3 – 5 cothrom fhaighinn air dannsa hula, sgeulachdan traidiseanta Polynesian, a bhith a’ seinn òrain mara agus a’ cluich nan drumaichean aig a’ chuirm tràigh Hawaiian seo. Air a stiùireadh le luchd-ealain a tha eòlach air trèanadh, gabhaidh an tachartas seo a-steach gluasad, ceòl, innse agus cruthachadh sgeulachdan.