OIDHCHE STÈIG DIHAOINE

DIHAOINE 2019

Th a ar n-oidhche stèig air gluasad gu oidhche Haoine, a bheil dòigh nas fh èarr ann an deireadh-sheachdain a thòiseachadh? Gabh dà stèig “sirloin”, agus botal fìon airson £35.

“Chaidh sinne gu Oidhche Stèig, waw, bha e dìreach sgoinneil. Tillidh sinn.” Ath-sgrùdadh bho fh rithealaiche An Lanntair – Am Faoilleach 2019

(This offer is only available to pre- booked tables, and no further discounts can be applied.)

Call our Cafe Bar team on 01851 708490 to book.