Dark Skies – Speuran os cionn nan Tursachan

Dih 15 Gear

Ceannaich Tiocaidean

Fòn: 01851 708 480

Tha Comann Reul-eòlais Steòrnabhaigh a’ cumail feasgar reul-eòlais ann an com-pàirteachas le Urras nan Tursachan agus An Lanntair.

Bidh seo a’ gabhail a-steach òraidean le Aonghas Moireasdan aig SAS agus na h-aoighean speisealta Heather Couper agus Nigel Henbest (ùghdaran an leabhair The Universe Explained: A Cosmic Q&A, agus mòran leabhraichean eile) agus – ma bhios an aimsir freagarrach – an cothrom a bhith a’ coimhead air an adhar air an oidhche le prosbaig anabarrach mòr aig Tursachan Chalanais a tha ainmeil air feadh an t-saoghail.