Scottish Chamber Orchestra Wind Soloists

Diar 27 Ògmh

Ceannaich Tiocaidean

Fòn: 01851 708 480

Thig còmhla ri Cuisle Chiùil Orcastra Seòmar na h-Alba is iad sna h-Eileanan an Iar fad na seachdain.  Tha eirmseachd, ealantas agus cur-seachad aig teis-mheadhan nan cuirmean aca!

Bi air do bheò-ghlacadh leis na leannain gaolach a tha seo!  Tha tagradh làidir aig Romeo and Juliet aig Prokofiev lanns a bheil seallaidhean dramatach agus seirm tarraingeach, a bhith air fhaicinn mar an sgòr baileat as fheàrr a chaidh a dhèanamh a riamh.

Às dèidh baileat, dè mu dheidhinn peantadh!  Tha Pictures at an Exhibition le Mussorgsky mar urram do na h-ealain lèirsinneach.  Tha gach fear ceangailte ri dlùth charaid an neach-ciùil, an neach-ealain Hartmann nach maireann. Leig leis a’ cheòl seo do thoirt do dh’àrainn sa bheil dealbhan aodaich, deilbh de thoglaichean agus peantaidhean àileach.  Thig còmhla rinn airson fior dheagh fheasgar de cheòl!