Saturday Art Club

Disathairne tro theirm na sgoile

Club Ealain Dhisathairne

Is urrainn do chlann sa bhun-sgoil a dhol an sàs ann am pròiseactan ealain-lèirsinneach inntinneach a bhios a’ gabhail a-steach peantadh, modaileadh, dealbhachadh is innleachdadh.

Disathairne tro theirm na sgoile.  

P1/2: 1 – 2f

P3/4: 2.30 – 3.30f

P5-7: 4-5f