Club Ealain Disathairne

Disathairne tro theirm na sgoile

Ceannaich Tiocaidean

Fòn: 01851 708 480

Is urrainn do chlann sa bhun-sgoil a dhol an sàs ann am pròiseactan ealain-lèirsinneach inntinneach a bhios a’ gabhail a-steach peantadh, modaileadh, dealbhachadh is innleachdadh. Disathairne tro theirm na sgoile.

A range of visual art and design activities for Primary school children every Saturday in term time.  Saturday art clubs are taught by An Lanntair Education and Outreach staff and freelance artists.  Wear clothes that can get messy.