Robin Hood

Diciadain 16 Faoilleach – Disathairn 19 Faoilleach

Ceannaich Tiocaidean

Fòn: 01851 708 480

Stuart Moireasdan còmhla ri Thespians Steòrnabhaigh a’ riochdachadh panto mìorbhaileach luma-làn spòrs.

Le Nick Cochrane bho Coronation Street, Vixtoria Jane bho Cbeebies, Sarah Galbraith bho Phantom of the Opera agus a’ chailleach panto ainmeil David Rumelle.

Ticeadan Meadhan na Seachdain:
Inbheach – £15.50
Lasachadh (Fo 16) – £11.00
Ticead Teaghlaich (2 Inbheach and 2 Lasachadh) – £46.50

Ticeadan a’ Cho-op– tachartas Dic & Diar a-mhàin – bhon oifis le ticead cunntais on Cho-op
Inbheach – £14.00
Lasachadh (fo 16) £9.50

Ticeadan Dihaoine agus Disathairn
Inbheach – £18.50
Lasachadh (fo 16) ) – £13.00
Ticead Teaghlaich (2 Inbheach and 2 Lasachadh) – £55

Ticeadan airson Buidheann – ceannaich 10 ticeadan agus faigh an 11mh an-asgaidh.