Robin Colvill

Diar 20 Ògmh

Ceannaich Tiocaidean

Fòn: 01851 708 480

Tha sinn toilichte gu bheil am fear-piàna Albannach is Eadar-nàiseanta Robin Colvill a’ tilleadh.

“The Nostalgic Piano – and Memories of Bygone Days”

Bidh cluiche air an robhar measail on 19mh is am 20mh linn ann bho Chopin, Gershwin, Elgar agus “Sheep May Safely Graze” le Bach, ‘Clair de Lune’ le Debussy,  ‘In a Monastery Garden’ le Kettelby, ‘Crescendo’ le Lasson, ‘Humoresque’ le Dvorak, ceòl dannsa Brasilian Tangos is Slavonic Dance aig Dvorak agus Warsaw Concerto ainmeil le Richard Addinsell.