Peter Price

Dih 23 Lùn

Ceannaich Tiocaidean

Fòn: 01851 708 480

Is e fear-giotàr/seinneadair a tha ann am Peter Price aig a bheil sàr chliù eadar-nàiseanta agus tha e air a bhith air feadh na RA, Na Roinn Eòrpa agus Ceann a Tuath Aimearaga

Cluinnear measgachadh de stoidhlean a’ gabhail a-steach Robert Johnson, an Dall Willie McTell, agus Leadbelly, gu Folc, Jazz, dannsa Latin American, fuinn Ceilteach na pìoba agus na clàrsaich, laoidhean agus Raga Innseanach