Dark Skies opening gala: Wunder der Schöpfung

Dihaoine 8 An Gearran

Ceannaich Tiocaidean

Fòn: 01851 708 480

Sgòr beò le Herschel 36
Air fhosgladh le John Brown, 
Reuladair Rìoghail na h-Alba

“Thrilling… a bold but beautifully judged reappraisal of a ground-breaking movie.” The Scotsman *****
“Just stunning… And the electronic score by duo Herschel 36 was superb.”
Silent Film Calendar

Am film sàmhach iongantach, Wunder der Schöpfung (‘Iongantas a’ Chruthachaidh’), a tha mar sgrìobhainn air leth mu eòlas mhic an duine air an domhan sna 1920an – bha 15 eòlaichean bhuaidhean shònraichte agus naoinear neach-camara an sàs ann a bhith ga riochdachadh.

Airson ar gàla fosglaidh, bidh Herschel 36 a’ cleachdadh an sgòr beò a chleachd iad san fhilm, a chaidh a choimiseanadh leis an Hippodrome Silent Film Festival ann an 2016.