The Nordic Fiddlers Bloc

Dihaoine 10 Cèitean

Ceannaich Tiocaidean

Fòn: 01851 708 480

Th a an triùir air leth math san traidisean dham buin iad, Olav Luksengård Mjelva (Nirribhidh), Anders Hall (An t-Suain) agus Kevin Henderson (Sealtainn). Th a daoine airson an cluinntinn air feadh an t-saoghail is iad a’ cluich còmhla mar ‘Th e Nordic Fiddlers Bloc’.

Tha iad math air fuaim a chruthachadh a tha air leth tarraingeach ach chan eil daoine a’ tuigsinn ciamar as urrainn a leithid a thighinn bho thrì fìdhlean.