Moira Monologues

Disathairne 14 Iuchair

Air a sgrìobhadh is air a chluich le Alan Bissett

Stiùireadh le Sacha Kyle

 

Seo agaibh cailleach chruaidh Na h-Eaglaise Brice!

 

Moira Bell – ‘an caractar as làidir a nochd air stèidse ann an Alba sna deich bliadhna a chaidh seachad’ (An Scotsman), mar laochag mhòr, làidir a chruthaich Alan Bissett airson na stèidse The Moira Monologues, a tha a-nis a’ dol air feadh na dùthcha an cois More Moira Monologues, cuideachd stèidhichte air a’ chuspair seo.
Tha Moira, a tha leatha fhèin a’ togail a teaghlaich agus a tha ag obair mar neach-glanaidh, an sàs ann a bhith a’ glanadh, ag iarraidh toit a chur thuige agus a sgeulachdan BFF Babs mu a beatha innse, oidhche karaoke sa bhàr  Scotia, a’ glanadh taighean dhaoine spaideil, a beachdan mu Brexit, agus mar a chuireas i dìon air a cuilean Pepe bho Diesel an rottweiler.  Cha dhìochuimhnich duine Moira!