Hyperborea

23 An t-Sultain - 4 An t-Samhain

(C) Alex Boyd

Chithear obair triùir luchd-togail dheilbh ainmeil san taisbeanadh seo, Ragnar Axellson, Alex Boyd agus Chris Friel, agus tha an obair stèidhichte gu mòr air na tìrean mu thuath.  Ann an obair Axellson agus Boyd chithear seallaidhean de Ghraonlainn, Innis Tìle agus Na h-Eileanan Fàro ann an ‘Faces of the North’ agus ‘Dark Mountains | Silent Islands’, agus tha obair sgrùdail Friel ‘After’ a’ coimhead air seallaidhean-tìre Innse Gall.   An co-bhoinn ris an Flow Festival of Photography.