HebCelt

Diar 19 – Dis 21 July

Tillidh ar Sgioba Foghlaim gu àrainn fèis HebCelt gus pròiseact ealain eile a dhèanamh le clann agus teaghlaichean.  Air a bhrosnachadh leis an craobhan agus an àrainn nàdarrach a’ Ghearraidh Chruaidh, bidh an sgioba a’ dèanamh podan agus tunailean òrganach eadar-cheangailte bho phàipear bog agus seileach.