First There is a Mountain

Là na Sàbaid 7 Iuch at Coll Beach

Is e obair ealain ùr a tha ann am First There is a Mountain le Katie Paterson a tha a’ ceangal a’ phobaill ri beanntan an t-saoghail.

Air chuairt bho Là na Sàbaid 31 Màrt gu Là na Sàbaid 27 Dàmhair 2019, tha am pròiseact a’ gabhail a-steach seata de ‘pheilichean agus spaidean’ ann an riochd beanntan an t-saoghail, agus gheibh am poball an cothrom beanntan de ghainmheach a thogail thar costa na RA agus thèid cruinn-eòlas an t-saoghail nàdarra fhoillseachadh. Tha gach peile a’ riochdachadh còig de bheanntan an t-saoghail: Mount Kilimanjaro (Afraga), Mount Shasta (USA), Mount Fuji (Àisia), Stromboli (An Roinn Eòrpa), agus Uluru (Oceania), a tha air an tarraing taobh ri taobh.