Sat 3 Dec

Book Tickets Online

Call: 01851 708 480

Cèilidh don teaghlach air fad, le Jane Hepburn Nic a’ Mhaoilein air an fhidheill, Crìsdean Dòmhnallach air a’ phìob, Andy Yearly air a’ phiàno agus Koren Pickering air a’ chajon. ’S cinnteach gum bi òran math Gàidhlig no dhà ri chluinntinn cuideachd. Dèan cinnteach gun cuir sibh oirbh ur brògan dannsaidh!

Join us for a ceilidh dance for all the family, with Jane Hepburn MacMillan on the fiddle, Crìsdean MacDonald on the pipes, Andy Yearly on piano and Koren Pickering on the cajon. Just bring your dancing shoes!