Sùilean mar Truinnsearan: Luchd-ealain a’ bruidhinn

Dim 4 Ògmh

Ceannaich Tiocaidean

Fòn: 01851 708 480

Mar phàirt den iomairt Cianalas, Caraidean Dementia bidh An Lanntair a’ toirt aoigheachd don luchd-ealain Ritta Ikonen agus Karoline Hjorth a bhios an sàs ann am pròiseact dhealbhan.  Bidh iad a’ dèanamh dhealbhan de dhaoine nas sine air feadh Innse Gall a’ cleachdadh seallaidhean-tìre agus stuthan gus dealbhan sònraichte a chruthachadh. Gheibhear tuilleadh fios mun phròiseact bho jon@lanntair.com.

Thigibh gus tuilleadh fhaighinn a-mach..