Elephant Sessions / Seiseanan Ailbhein

Dih 12 Dàmh

Ceannaich Tiocaidean

Fòn: 01851 708 480

**Tha an tachartas seo air a chur air a-nis an dèidh còir a bhith ga ruith air 12 Dàmhair. Faodar na ticeadan airson an 12mh a chleachdadh agus cha leig sibh a leas an atharrachadh. Ma tha sibh ag iarraidh ur n-airgead air as cuir fios chun Oifis againn air 01851708480.**

Bidh an Fhèis Las!/Ignite! a’ comharrachadh Ceòl Albannach le tachartas beò bhon chòmhlan chòignear neo-trad Elephant Sessions a tha air duaisean a bhuannachadh.

An dèidh foillseachadh ‘All We Have is Now’ an clàr a choisinn duaisean ann an 2017, nochd iad beò aig cuid de na fèisean as ainmeil san Roinn Eòrpa. Bha mòran gam faicinn fad an tsamhraidh – uimhir is gun robh na làir a’ briseadh fo chuideam an luchd-amhairc. Seo a-nis cothrom An Lanntair.

Thèid fios a thoirt mu thaic.