Dougie MacLean

Dim 6 Lùn

Ceannaich Tiocaidean

Fòn: 01851 708 480

MANDATORY CREDIT: PIC - ROB MCDOUGALL www.RobMcDougall.com 07856222103 info@robmcdougall.com

Tha Dougie air ainm fhaighinn mar sgrìobhadair òrain, neach-ciùil is cleasaiche air leth.  Tha e air a bhith air feadh an t-saoghail ann an àitean cho ainmeil ri Talla Carnegie ann an New York, Festival Theatre Lunnainn agus Sydney Opera House.

Tha mòran dhaoine air na h-òrain aige a chleachdadh air feadh Alba, Èirinn agus eadhoin Aimearaga. Tha am fonn Caledonia air a bhith air bàrr clàr na h-Alba agus dh’fhàs e ainmeil ann an Alba.  Chaidh an ceòl aige a chleachdadh ann am filmichean ann an Hollywood (me Last of the Mohicans), Dràma TV (me A Mugs Game a’ BhBC) agus tha e air a bhith mar chuspair ann an trì prògraman sònraichte air BBC TV (The Land – Songs of Dougie MacLean, SongRoads agus Clann na Mara – Children of the Sea).

“Strong yet subtle, hauntingly evocative yet contemporary in feel, this music demands listening to over and over again.”

“..a Scottish phenomenon… with his exquisite guitar style, expressive voice and honest performance, his songs conjure up remarkably vivid imagery of our world.”
(The Performing Songwriter, USA)

“..a musical hero.”
(Wall Street Journal, USA)