Cuirmean sna Coimhearsnachdan: Graham Maclennan Trio

Fri 10 Dec

Bidh triùir sàr luchd-ciùil againn oidhche Haoine le Graham MacIllinean is a chòmhlan air an àrd-ùrlar. Còmhla-ri Graham air a’ bhucas, bidh Crìsdean Dòmhnallach air a’ phìob agus Ian Angus Macleòid air na drumaichean agus gun teagamh sam bith cumaidh an triùir sin sibh a’ dannsa fad na h-oidhche.

We look forward to hearing three excellent musicians on Friday night as the Graham Maclennan Trio take to the stage. Along with Graham on accordion will be Crìsdean Dòmhnallach on the pipes and Ian Angus Macleòid on the drums- a trio certain to keep you on the dance floor all night.