Cuirmean sna Coimhearsnachdan: Ceitlin Lilidh & Caraidean

Sat 11 Dec

Mar cheumnaiche bho Chonservatoire Rìoghail na h-Alba, buannaiche a’ Bhuinn Òir aig a’ Mhòd Nàiseanta Rìoghail agus tè a th’ air duais Danny Kyle a choisinn, tha Ceitlin Lilidh iomraiteach air feadh an t-saoghail na tosgaire airson òran Gàidhlig. Tha a guth ri chluinntinn ann an Outlaw King air Netflix agus air clàr Skippinish The Seventh Wave. Cuide ri bhith aithnichte mar shàr-seinneadair leatha fhèin, tha Ceitlin na trian den chòmhlan-chiùil Sian a dh’fhoillsich a’ chiad chlàr aca anns a’ Mhàirt 2020.

As a graduate of the Royal Conservatoire of Scotland, winner of the Traditional Gold Medal at the Royal National Mòd and with a Danny Kyle award under her belt, Ceitlin Lilidh has a wealth of experience performing all over the world as an ambassador to Gaelic song. Her vocals are featured on Netflix’s Outlaw King and Skipinnish’s album The Seventh Wave, and as well as establishing a solo career, Ceitlin is a member of Sian who released their self-titled debut album in March 2020. Tonight, she will be joined by Innes White and Alistair Iain Paterson.