Cuimhne

Dil 23 & Dim 24 Gibl

Tha Cuimhne ag amas air a bhith a’ toirt ri chèile beachd-smuain acadaimigeach, a’ dèanamh clàradh eachdraidheil agus clàradh beò, stèidhichte air cuimhne, dualchas, agus cruthachaileas a’ sealltainn an Arora project agus an Dementia Friendly Community.

Tha a’ cho-labhairt a mhaireas dà là anns An Lanntair aig am bi taghadh de luchd-labhairt, leis a’ phrìomh òraidiche  An t-Àrd-Oll Tim Ingold, dealbhan bhon phròiseact ‘Eyes as Big as Plates’ às an Fhionnlainn, am fiolm Liotuaineach a  ‘Land of Songs’ a choisinn duaisean, agus dealbhan ionadail bho thasglann Sgoil Eòlais na h-Alba. Chithear sa phrìomh ghaileiridh dealbhan a chaidh an coimiseanadh bho phròiseact Arora agus stuthan bho Thaigh-tasgaidh na Gàidhealtachd cho math ri bhith na àrainn airson stuthan a dhèanamh agus òrain luaidh a sheinn.  

Cuimhne Poster Call:

As part of the symposium we have issued a call for posters. Posters are invited from academics, creative practitioners, organisations and institutions. For more information please visit  – http://lanntair.com/cuimhne-poster-call

Keynote speaker Tim Ingold:

Tim Ingold is Professor of Social Anthropology at the University of Aberdeen, and a Fellow of the British Academy and the Royal Society of Edinburgh. Following 25 years at the University of Manchester, Ingold moved in 1999 to Aberdeen, where he established the UK’s newest Department of Anthropology. Ingold has carried out ethnographic fieldwork among Saami and Finnish people in Lapland, and has written on environment, technology and social organisation in the circumpolar North, the role of animals in human society, issues in human ecology, and evolutionary theory in anthropology, biology and history. In his more recent work, he has explored the links between environmental perception and skilled practice. Ingold is currently writing and teaching on issues on the interface between anthropology, archaeology, art and architecture. He is the author of The Perception of the Environment (2000), Lines (2007), Being Alive (2011), Making (2013) The Life of Lines (2015) and Anthropology and/as Education (2017).