Co-fharpais Gheamaireachd Beò

Dil 22 Dàmh

Ceannaich Tiocaidean

Fòn: 01851 708 480

Tha am Bòrd Òigirdh againn – Board not Bored – air sreath gheamaireachd a chur air dòigh agus bidh an geam mu dheireadh air a chumail ann am prìomh thalla An Lanntair agus bidh geamannan PC agus console ann. Tha fàilte ro luchd-geamaireachd a thighinn a chluich agus do dhaoine eile a thighinn a dh’fhaicinn nan geamannan deireannach.