Classic Rock Night

Disathairne 6 Giblean

Ceannaich Tiocaidean

Fòn: 01851 708 480

Derek Mackinnon Photography

A’ leantainn bho Feasgar Classic Rock Night an-uiridh!

Tha sàr-bhuidheann de luchd-ciùil ionadail a’ tighinn còmhla airson oidhche de cheòl roc clasaigeach, bho leithid AC/DC, The Rolling Stones, Queen, Guns N’ Roses, The Beatles, Bruce Springsteen, Pink Floyd, The Eagles, agus iomadach fear eile!

Bidh cuideachd aoigh air leth sònraichte ann! Oidhche air leth, ceannaich tiogaidean sa bhad!