Globan Nollaig Fantasaidh Film

Dim 18 Dùbh

Ceannaich Tiocaidean

Fòn: 01851 708 480

Nach tig thu a dhèanamh globa Nollaig mòr, brèagha. A’ cleachdadh ‘film fantasaidh’ cruthaichidh tu cumaidhean dathte, grinn a dh’fhaodas tu a chur ann an globan mòra soilleir. Freagarrach airson inbhich agus clann nas sine na 8.