Chloe Steele

Wed 20 April

Book Tickets Online

Call: 01851 708 480

‘S i seinneadair Gàidhealach agus pìobaire a th’ ann an Chloe Steele, a rugadh ‘s a thogadh ann an Uibhist a Deas. ‘S ann ri cultar agus dualchas a dachaigh a tha a cuid ciùil gu sònraichte a’ dèiligeadh. Tha an ceòl sin air iomadh chothrom adhbharachadh dhith aig an taigh, air tìr-mòr agus thall thairis.

Bidh an tachartas seo air a lìbhrigeadh ann an Gàidhlig.

Chloe Steele is a Gaelic Singer and Piper born and bred on the Isle of South Uist. The culture and traditions of Chloe’s island home is the main focus of her music. Chloe’s music has provided her with many opportunities to perform locally, nationally and internationally.

This event will be delivered in Gaelic.