Astrid agus Caraidean

Disathairn 22 Dùbhlachd

Ceannaich Tiocaidean

Fòn: 01851 708 480

Thig còmhla rinn airson feasgar air leth sònraichte! Còmhla ris a’ chòmhlan ionadail Astrid bidh grunnan aoighean sònraichte mar Paul Wilson (Snow Patrol) agus am fear ainmeil Edwyn Collins airson oidhche de cheòl Nollaig ùr agus aosta. Bidh sibh air ur casan fad na h-oidhche.