Alasdair Friseal & Natalie Haas

Diardaoin 19 An t-Iuchar

Ceannaich Tiocaidean

Fòn: 01851 708 480

Tha an com-pàirteachas ciùil eadar Alasdair Friseal, “Michael Jordan na fìdhle ann an Alba”, agus an sàr neach-cluich an cello à California, Natalie Haas a’ gabhail a-steach ceòl socair agus ceòl beothail. Tha iad air a bhith an sàs ann an seo thairis air 18 bliadhna agus fèisean agus cuirmean air feadh an t-saoghail agus air inbhe ceòl traidiseanta a thogail gu mòr.  Tha an dòigh cluiche aca a’ còrdadh gu mòr ris an luchd-èisteachd.