Gaileiridh Gluasadach : Displaced

Dis 8 Ògmh

The Travelling Gallery

Bidh an taisbeanadh Earrach 2019 aig an Travelling Gallery, Displaced, a’ sgrùdadh mar a tha luchd-ealain a’ dèiligeadh ri imrich cruinneil agus staing nam fògarrach san là an-diugh.  Leis na tha ann de strì is sabaid air feadh an t-saoghail  tha luchd-ealain a’ ceasnachadh mar a tha sinn a’ dèiligeadh ris a’ chuspair seo.   Tha an taisbeanadh a’ gabhail a-steach dealbhan, priontan, film agus peantadh le  Halil Altindere, Brendan Bannon, Broomberg agus Chanarin, Elizabeth Kwant agus Alberta Whittle.

Broomberg & Chanarin, The Bureaucracy of Angels, 2016 © Broomberg & Chanarin; Courtesy the artists and Lisson Gallery.

Bidh Travelling Gallery a’ dol air feadh Leòdhais is na Hearadh bho Dhiciadain  5 gu Dil 10 Ògmhios.

Contact our Education team on 01851 708493 to book.