Chaidh leubail-ciùil An Lanntair a chruthachadh gus clàradh a dhèanamh air a’ cheòl a’ tighinn às ar diofar phròiseactan. Tha sinn a’ clàradh luchd-ciùil nan Eilean, à Alba agus bho air feadh an t-saoghail. Thathas air ceithir clàran-ciùil a chur a-mach gu seo: Calanais. Dachaigh (òrain Mhurchaidh MhicPhàrlain), The Days Flash Past (Paul Mounsey agus Mnathan Leòdhasach) agus Visible from Space (Caoimhin MacNèill agus Uilleam Caimbeul). Tha na clàran seo uile ri fhaighinn air CD no tro iTunes. Airson barrachd fiosrachaidh, cuir fios gu alex@lanntair.com