Ròpan Gainmhich

18 Màrt – 8 Giblean 2017

Art Space Nature

18 Màrt  – 8 Giblean  2017

Chaidh Art, Space + Nature, Colaiste Ealain Dùn Èideann; Oilthigh Dhùn Èideann a steidheachadh ann an 2003. Tha e a’ tabhainn freàma-obrach airson ionnsachadh adhartach sna h-ealainean, ann an ailtireachd agus gnothaichean a bhuineas dhan àrainneachd. Ag obair a rèir na feallsanachd an lùib eag-eòlais – gu bheil gach nì a th’ ann ceangailte ri chèile – tha am prògram dà-bhliadhna ag obair thar diofar chuspairean.

Asma Almubarak, United Arab Emirates • Russell Beard, Scotland • Yuechi Cao, China • Mungk Dewi, Indonesia • Alex Hackett, England • Andrew Ioannou, England • Yiran Li, China • Will Urmston, USA • Alix Villanueva, France • Yuer Wang, China • Jet Yang, China