Willie Caimbeul & A’ Cur Clàr The Open Day Rotation Air Bhog

Dih 2 Màrt

Ceannaich Tiocaidean

Fòn: 01851 708 480

Tha naidheachd ann mu chlàr ùr aig The Open Day Rotation!  Gun mhòran air fhàgail airson an reic den CD mu dheireadh, agus às aonais catalog air-loidhne de chlàran a bha ann a cheana, tha an còmhlan air a thighinn chun a’ cho-dhùnaidh ceithir de na tracan a bu mhotha a bha a’ còrdadh ri daoine ath chur a-mach agus ochd òrain ùra nan cois.   Thèid New Clouds in Motion a chur air bhog le cuirm anns An Lanntair